Veelgestelde vragen

Over SOLVACOM

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van mediaton ?
  • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
  • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen
  • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.
  • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.
  • Bij mediaton heb je nog regie over de oplossing en kun je maximaal zelf invloed uitoefenen hierop. Dat levert vaak tevredenheid op.
  • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.
  • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.
Is arbeidsmediation verplicht of vrijwillig?

Een van de belangrijke kenmerken van mediation is dat er sprake is van vrijwillige deelname. Strikt formeel /juridisch wordt van partijen wel verwacht dat partijen meewerken aan mediaton. Mocht een van de partijen gaande de mediaton besluiten om te stoppen dan zal de mediator de mediation altijd neutraal beëindigen zonder dat duidelijk is wie hiertoe het initiatief heeft genomen. Dat is belangrijk omdat dit nooit tegen u gebruikt mag worden.

Wat is het belang van vertrouwelijkheid bij mediation ?

Bij mediation is het belangrijk dat partijen open en eerlijk de zaken tegen elkaar zeggen zonder dat ze de bang hoeven te zijn dat dit later mogelijk tegen hen gebruikt wordt. Vrijheid van spreken is een belangrijke voorwaarde bij mediation om überhaupt tot een oplossing te kunnen komen. Mijn overtuiging is dan ook dat als de vertrouwelijkheid er niet zou zijn dit vaak in de weg zou staan om tot een oplossing te komen.

Vertrouwelijkheid geldt voor zowel de betrokkenen als de mediator zelf.

Hoe werkt mediation tijdens de covid pandemie ?

Tijdens de Covid periode heeft Solvacom altijd rekening gehouden met de op dat moment geldende regels en met de regels die bedrijven daarbuiten soms nog hadden. Als mediaton face 2 face niet mogelijk of wenselijk is, is het in ieder geval mogelijk om mediation ook via Teams of via Zoom te laten verlopen. Ik heb daar ruime ervaring mee.

Voor welke arbeidsmediator kies ik ?

Kies voor een mediator die MfN register mediator is en als zodanig is opgenomen in het MfN register. Hiermee voldoet de mediator aan bepaalde kwaliteitscriteria maar wordt ook ervaring gewaarborgd.

Onderzoek ook of de mediator gespecialiseerd is in arbeidsconflicten. Mediaton in arbeidsconflicten is een apart vakgebied !

Kijk ook of de mediator voldoende ervaring heeft. Dat betekent voldoende ervaring in aantal jaren dat hij mediator is maar ook dat hij veel arbeidsmediations per jaar uitvoert.

Kijk tenslotte naar andere ervaringen van de mediator. Die zijn vaak te vinden op de LinkedIn pagina of op de website. Die ervaringen kunnen u ook helpen om een keuze te maken.

Wie betaalt de mediaton ?

Vooraf aan de mediaton worden afspraken gemaakt over het honorarium van de mediator en worden afspraken gemaakt wie de mediator betaalt. Meestal is dit de werkgever die een offerte van de mediator heeft goedgekeurd.

Hoe zit het met neutraliteit van de mediator als de werkgever hem betaalt?

Neutraliteit van de mediator is naast, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid een derde belangrijk aspect in mediaton. Niet alleen voor partijen zelf maar zeker ook voor de mediator. Hoe kan hij anders zijn werk doen naar tevredenheid van beide partijen ?

Het intakegesprek is een belangrijk moment om het hier over te hebben maar ook tijdens de mediaton zelf moet dit steeds aandacht hebben.

Mocht u geen vertrouwen hebben in de neutraliteit van de mediator ga er dan niet mee aan de slag. Dat is  cruciaal voor het gehele proces.

Hoe lang duurt een mediaton?

Het gemiddeld aantal uren dat ik besteed in de afgelopen jaren ligt rond de 12 uur. Dat is overigens inclusief de tijd voor administratie en telefonische contacten.

Waar vinden de mediatongesprekken plaats?

De gezamenlijke gesprekken worden altijd op neutraal terrein gevoerd. Dus niet op de locatie van de werkgever (tenzij partijen dit uitdrukkelijk zelf willen).

Wie mag ik meenemen tijdens de gesprekken?

Partijen maken zelf afspraken over wie er deelnemen aan de gesprekken. Het komt voor dat adviseurs meedoen aan gesprekken. Vaak is dat afhankelijk van de door partijen gekozen oplossingsrichting.

Wanneer is een mediaton geslaagd ?

Ik spreek over een geslaagde mediaton als er partijen tot een oplossing zijn gekomen die met grote zekerheid duurzaam is. Daarvoor maken partijen afspraken die schriftelijk vastgelegd worden en door partijen akkoord bevonden worden.

Hoeveel mediations worden positief afgesloten ?

In de afgelopen jaren is het gemiddelde slagingspercentage van de honderden mediatons die door mij uitgevoerd zijn, 90 %. Gemiddeld slagen dus 9 van de 10 mediations.

Wat als de mediaton niet leidt tot een oplossing ?

Indien de mediaton onverhoopt niet tot een oplossing leidt die beide partijen willen dan wordt een mediaton gestopt. De mediator stuurt hier een neutraal geformuleerde mail over naar de partijen.

Contact

Telefoon

+31 6 203 14 648

Email

info@solvacom.nl

Vestigings plaats

Brunssum