Mediation

Wanneer kiezen voor Mediation?

Iedereen heeft wel eens een conflict gehad en in de meeste gevallen lukt het om zo’n verschil van mening helemaal zelf op te lossen.

Het komt ook voor dat een conflict zo groot lijkt te zijn dat zelf oplossen niet meer kan. Het meningsverschil houd je dan zo in de greep dat het je dagelijks leven op allerlei gebieden negatief beïnvloedt. Vaak duurt het conflict al zo lang dat er in de loop van de tijd allerlei dingen bij zijn gekomen die aanvankelijk helemaal niet speelden. Omdat een conflict ervoor kan zorgen dat je “gewoonlijke” manier van communiceren niet meer lukt kan het van kwaad tot erger worden. Ik hoor mensen dan regelmatig zeggen ”Ik ben mij zelf niet meer door het conflict”.

Als dat het geval is kan ik als mediator helpen om de conflicterende partijen weer tot elkaar te brengen. Het sleutelwoord daarbij is communicatie met als doel het vinden van oplossingen die voor iedere partij acceptabel zijn.

Rol van de mediator

Als NMI (Nederlands Mediation Instituut) geregistreerd en gecertificeerd mediator ben ik procesbegeleider bij de gesprekken die nodig zijn om het conflict uiteindelijk op te lossen. Uiteindelijk eindigt de mediation met een vaststellingsovereenkomst waarin gemaakte afspraken worden vastgelegd en door beide partijen worden bekrachtigd.

Een mediation kenmerkt zich doordat oplossingen door partijen zelf zijn bedacht waardoor men ook bereid is verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Als NMI geregistreerd en gecertificeerd mediator hanteer ik de beroepsregels die door het NMI zijn vastgesteld.

Afhankelijk van het soort conflicten kan ik onder meer door het volgen van verschillende specialisatietrainingen kiezen voor verschillende aanpakken tijdens de mediation.

 

Honorarium

Het honorarium voor de mediatons wordt betaald door de partijen die hier tijdens het eerste gesprek afspraken met elkaar maken.

 

Indien u meer wil weten over mediations kunt u mij altijd bellen. U kunt ook gebruik maken van de website van het NMI.