Mediation bij een arbeidsconflict

Stuur emailOver Solvacom

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Een mediator zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd.

Mediation is een vorm van bemiddeling onder begeleiding van een MfN register mediator die als neutrale procesbegeleider betrokkenen helpt om een conflict op te lossen. Twee belangrijke kenmerken van mediaton is de geheimhouding tijdens en na de mediation en de vrijwilligheid van deelname aan de mediation.

Voor meer informatie over wat een MfN register mediator is en wat mediaton is kunt u de website van de MfN  raadplegen.

 

Film over mediation bekijken (bron: MfN).

Een (arbeids)mediation kent 3 fases:

1- Intakegesprekken

Het vertrouwelijk intakegesprek  tussen de mediator en afzonderlijke partijen heeft drie doelstellingen:

  • Kennismaken met elkaar;
  • Luisteren naar het verhaal van de partijen waarmee de mediator een beeld krijgt van het ontstaan van het conflict en de knelpunten én wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn;
  • Betrokkenen kunnen bepalen of ze voldoende vertrouwen in de mediator hebben en de mediator bepaalt of hij voldoende vertrouwen erin heeft dat de mediation het juiste middel is om tot een duurzame oplossing te komen.
in gesprek

2- Gezamenlijke gesprekken.

In de gezamenlijke gesprekken wordt gedeeld door partijen wat volgens hen de aanleiding is van het arbeidsconflict. Het gaat daarbij niet om “gelijk te krijgen” maar om beter te begrijpen waarom de zaken zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Er wordt samen gekeken of het mogelijk is het vertrouwen weer op te bouwen en wat daarvoor nodig is. Partijen maken daar afspraken over die, ten behoeve van duurzaamheid ook gericht zijn op het voorkomen van herhaling van het conflict.

Indien blijkt dat samenwerking toch niet meer kan dan wordt onderzocht of partijen bereid zijn om afscheid te nemen van elkaar op een manier waar de belangen van beide partijen behartigd worden. In de mediaton wordt onderhandeld over de voorwaarden waaronder het afscheid vorm krijgt. Meestal gebeurt dit in aanwezigheid van (juridisch) adviseurs van betrokkenen.

3- Vastleggen van de afspraken.

Partijen maken afspraken die door de mediator worden vastgelegd. Als er sprake is van afspraken in het kader van herstel van de arbeidsrelatie wordt dit gedaan in een mediation-eindovereenkomst die door alle partijen wordt ondertekend.
Indien er sprake is van een beëindiging van de arbeidsrelatie worden afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Partijen hebben altijd de gelegenheid om deze overeenkomst te laten beoordelen door hun juridisch adviseur.

Bron: MfN