Coachingtraject en tarieven

Hoe ziet een coachtraject uit?

Vooraf aan een coachtraject vindt altijd een intakegesprek plaats van maximaal een uur. Dit intakegesprek is kosteloos en erop gericht samen te bepalen wat de globale coachvraag of doelstelling is. Aan het eind van het gesprek wordt bekeken of er een zogenaamde “ klik” is tussen jou en mij. Als dat zo is, dan wordt een vervolgafspraak gepland.

Na vier gesprekken wordt geëvalueerd. Aan de hand hiervan bepalen we en bekijken we hoeveel gesprekken we nog plannen.

Een coachtraject is altijd begrensd en ik ben erop gericht het totaal aantal gesprekken zo laag mogelijk te houden.

Ieder coachgesprek duurt anderhalf uur.

Tarieven

Coachtrajecten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Omdat mijn doelgroep verschillend is, hanteer ik verschillende tarieven. Het is ook afhankelijk van de opdrachtgever. Als je zelf betaalt, hanteer ik een lagere prijs dan indien je werkgever betaalt.

Tijdens de intake worden hierover afspraken gemaakt en vastgelegd.